www.soganli.org sitesine kayıtlı üye ve bağışçıların bilgileri ile ilgili politikası ve üyelerin sahip olduğu haklar, aşağıda sıralanmıştır:

Elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile Soğanlı Öğrencileri Koruma Ve Yardım Derneği ve iştirakleri dışındaki kuruluşlara dağıtılarak reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır. 

Bize verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, sizin onayınız dışında diğer üyelere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, derneğimizin kendi bünyesinde bağışçı profili belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 

Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. 

Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi insiyatifiniz dahilinde bize bildirebilirsiniz. Bize vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz. 

Sitemiz üzerinden yaptığınız bağışlarda vermiş olduğunuz kredi kartı bilgileri uluslararası güvenlik sertifikası olan “3D Secure” ile korunmakta ve kesinlikle derneğimiz tarafından kayıt altına alınmamaktadır.

Bu ilkeler ile kişisel haklarınız bizim tarafımızdan teminat altına alınmıştır.

Derneğimizin Güvenlik Politikası gereği;

Bağış sistemimiz uluslararası kabul edilmiş ve kırılması mümkün olmayan SSL güvenlik sertifikaları protokolü ile korunmaktadır. İşlemlerin bütün aşamasında gerçekleştirdiğiniz tüm bilgi alışverişi SSL güvencesi altındadır ve tüm veri akışı şifreli olarak yapılmaktadır.

SSL güvenlik protokolü sayesinde kart bilgilerinize bizim, çalışanlarımızın ya da üçüncü kişilerin ulaşmasını engellemekte ve izin vermemektedir. Bu, uluslararası kabul edilmiş ve kırılması mümkün olmayan bir şifrelemedir. SSL güvenlik protokolü sayesinde sitemize verdiğiniz kredi kartı bilgileriniz şifrelenerek bankaya gönderilir ve bu işlem sırasında bu bilgilere bizlerin dahi ulaşabilmesi mümkün değildir.

www.soganli.org hiçbir müşterisinin kredi kartı bilgilerini sisteminde saklamamaktadır. Bu sebepten dolayı kendi kredi kartı güvenliğiniz için, her sipariş oluşturma aşamasında kart bilgilerinizi tekrar girmeniz gerekmektedir.

İADE SÖZLEŞMESİ

Bağışçı bağış yaptıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin yaptığı bağıştan cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için bağışçının bağış yaptığına dair faturayı derneğimize posta yoluyla göndermesi gerekmektedir. Cayma hakkı süresi bağışın hesaba gönderildiği gün başlar. İade edilecek meblağın, ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli Bağışçı tarafından karşılanmalıdır.

Bağışçının cayma hakkını kullanması halinde ilgili birim, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde dönüş yapar. Teslim alınmış olan bağışın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması Bağışçının kusurundan kaynaklanıyorsa derneğe bağışı iade almama hakkını saklı tutar.

Bağışın iadesi için, durum öncelikli olarak info@soganli.org mail adresine iletilmelidir. Bağışın iade olarak gönderilme talebinin alındığı bilgisi, dernek tarafından bağışçıya iletilir. Bu görüşmeden sonra bağış iadesi ile ilgili bilgileri içeren belgeler derneğe teslim edilir. Dernek tarafından belirtilen koşullar sağlandığı takdirde iade kabul edilir, tazmini de bağışçının kredi kartına/hesabına yapılır.

Soğanlı Öğrencileri Koruma Ve Yardım Derneği bağışları ulaştırmada aracı bir dernektir. Bağışçının talebi/şartlı bağış gereğince ve talep/şartlı bağış doğrultusunda faaliyetlerde kullanılan & sarf edilen bağışlar için dernekten iade talebinde bulunulamaz.

Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın sorumluluğundadır.

Bağış kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Bağışçı bağışı kaç taksit ile yapmış ise, banka bağışçıya geri ödemesini o miktarda taksitle yapmaktadır.

Bağışçının bağış iptaline kadar kartından çekilen taksit bağış tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve bağışçı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri bağışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Tekrarlayan ödeme işlemlerinde, cayma hakkı her ay için, işlem tarihinden itibaren 7 gündür. Bu tarihten öncesi için, işlem yapılamaz. Talebi halinde, sonraki aylara ait işlemleri de iptal edilebilir.

Ürün iadeleri ile ilgili işlemlerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ile belirlenen hak ve sorumluluklar bağışçı ve dernek tarafından yerine getirilir.